Skip navigation

11.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Mi a különbség a szelekció és a szegregáció fogalmai között?
  2. Sorolja fel az oktatási egyenlőtlenségek hagyományosan vizsgált területeit, majd írjon le egy-egy a dimenziót jellemző jelenséget!
  3. Hogyan lehet értelmezni az egyenlő hozzáférés, az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit?
  4. A méltányosság mint jellemző oktatási gyakorlat, hogyan hat az oktatási rendszer teljesítményére? Miért?