Skip navigation

11.2.9. Törekvések az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére

Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló legfontosabb törekvések közül néhányat Györgyi és Kőpatakiné (2011) összefoglalását követve mutatunk be az alfejezetben. – Kétségtelenül a kompetenciaalapú oktatás bevezetése, a roma oktatási modellprogramok még szélesebb köre, de az alternatív és reformpedagógiák, valamint iskolai innovációk is mind értelmezhetők volnának ebben a keretben is.

A legerőteljesebb oktatáspolitikai törekvések egyike volt az évezred első évtizedében a halmozottan hátrányos helyzetűek iskolai szegregációjának visszaszorítása. Az iskolák átszervezése, a nem megfelelő oktatási szabályozási környezet miatt pontos adatokkal alátámasztva nehéz megítélni a törekvések eredményességét, az viszont jól látható, hogy több nagyvárosban felszámolták a gettóiskolákat. Ezen sikerek hátterében a helyi oktatási szerkezet következetes átalakítása és olyan pedagógiai fejlesztési folyamatok állnak, melyekből minden társadalmi réteg profitálhatott. Az oktatáspolitikai eszközöket azonban foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai eszközökkel kiegészítették.

Az iskolán belüli sikeres programoknál az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetését kell kiemelnünk. Kutatási eredmények alapján a kontrollcsoport eredményeihez képest a programban részt vett hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulók teljesítményei javultak, továbbá a hátrányos helyzetűek lemaradása csökkent társaiktól. Az IPR – hez a pedagógusok kiképzését is megvalósították. A nyolcszáznál is több képzési programban közel kilencezer pedagógus vett részt.

Az Arany János Tehetséggondozó Program alapvetően gimnáziumokban foglalkozik hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő fiatalokkal, méghozzá igen eredményesen. A programban részt vett diákok az érettségit követően több eséllyel jutnak be a felsőoktatásba.

Kifejezetten a roma fiatalok oktatását célul tűző intézmények közül kell megemlítenünk a pécsi Gandhi Gimnáziumot, mert tanulóik jelentős számban tanulnak tovább a felsőoktatásban, illetve a Kalyi Jag nemzetiségi szakiskolát, ahol szakmát szerezhetnek a rászoruló halmozottan hátrányos helyzetű romák. (Györgyi – Kőpatakiné 2011)