Skip navigation

11.2.8. Az oktatás méltányossága

Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése nemcsak a nemzetközi szakirodalomban, hanem a fejlett országok oktatáspolitikáiban is fontos szerepet kapott a 20. század végére. E mögött az a felismerés áll, hogy az egyének nevelési szükségleteihez igazodó, minőségi oktatást biztosító oktatási rendszerek nem pusztán igazságosabbak, de a gazdasági fejlődést is támogatóbbak. Az oktatási rendszerek ilyen irányú fejlesztéséhez azonban nem elégséges alapelv sem az egyenlő hozzáférés, sem pedig az egyenlő bánásmód elve. Szükség van az igazságosságra, vagyis a méltányosság (equity) alapelvére. (Keller – Mártonfi 2006) Sem az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés, sem az oktatásban alkalmazott egyenlő bánásmód elve nem akadályozza meg a társadalmi egyenlőtlenségek oktatási leképeződését. Csak a méltányosság elvének alkalmazása mellett kereshető a válasz arra, hogy hogyan lehetne az oktatási egyenlőtlenségektől sújtottak képességeit, tanulási teljesítményeit, oktatási eredményességüket, iskolázottságukat növelni.

Az OECD nemzetközi vizsgálatok alapján hangsúlyozza, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó oktatási rendszerek azok, amelyekben a méltányosság és a minőségi oktatás kéz a kézben jár. Ennek az az oka, hogy az ilyen oktatás csökkenti az iskolai kudarcot, erősíti az egyének és a társadalmak képességeit, hogy válaszolni tudjanak a recesszióra, hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez és a társadalom jóllétéhez. A legjövedelmezőbb oktatáspolitika az, amelyik beruház a minőségi oktatásba és az egyenlő hozzáférésekbe legalább a felső középfokkal bezáróan. Továbbá, ahol azok a tanulók, akik az oktatás alsóbb szakaszain nehézségekkel küzdenek, megkapják az adekvát, időben érkező támogatást és vezetést, mert így nagyobb valószínűséggel szerzik meg az iskolai végzettséget minden családi nehézség, szociális háttér ellenére. Nem feledhető, hogy azok a diákok, akik gazdagító iskolai tapasztalatokra tesznek szert nagyobb valószínűséggel maradnak az iskolarendszerben és lépnek majd át a munkaerőpiacra. (OECD 2012)