Skip navigation

11.2.5. Intézmény és program szerinti egyenlőtlenségek

A tanulói teljesítménykülönbségek alapján a szakiskola a leggyengébben teljesítő iskolatípus a magyar oktatási rendszerben. Ha az idejáró diákok társadalmi hátterét nézzük, akkor a társadalmi egyenlőtlenségek látványos leképeződésével találkozunk. Az itt tanulók jelentős része olyan családokból származik, akik mélyszegénységben élnek. Sok diák falvakból jár be az iskolába, ahová gyakran kényszerválasztás révén kerültek, s nem azt tanulják, amit szerettek volna. Tanulási motivációjuk alacsony, ritka a tanulási siker. (Keller – Mártonfi 2006)

Az OKM vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy a gimnáziumok, különösen a szerkezetváltó hat és nyolc osztályos gimnáziumok tanulói teljesítenek legjobban a matematika és a szövegértés terén. A szakközépiskolások eredményei gyengébbek, a szakiskolások lemaradása pedig nagyon nagy. A jobb tanulási teljesítmények elérése szempontjából legkedvezőbb társadalmi hátterű (magasabb iskolai végzettségű szülő) szakközépiskolások eredményei átlagukban elmaradnak a legkedvezőtlenebb társadalmi hátterű (alacsonyabb iskolai végzettségű szülő) gimnáziumi tanulók eredményeinek átlagától. Ez azt jelzi, hogy a középfokú intézmények között nagy egyenlőtlenségekkel találkozunk, s nemcsak az intézmények, hanem a képzési programok között is jelentősek az egyenlőtlenségek. Ennek hátterében a programok teljesítményfüggő szelekciója áll, aminek egyik következménye, hogy már egy programon belül is a teljesítményeket nézve lényegében homogén képzési típusok jönnek létre. Ilyenek a nyolc, illetve hatosztályos gimnáziumi képzések és velük szemben a gyengébb teljesítményeket mutató négyosztályos gimnáziumi képzés. (Lsd.: 20. ábra) Az látható, hogy a gimnáziumi program változatlanul a továbbtanulásra készít fel erős szelekción keresztül. A felsőoktatásba belépő hallgatók körében a kétezres években növekedett a gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya. (Györgyi – Kőpatakiné 2011)

20. ábra: Programon belüli különbségek
20. ábra: Programon belüli különbségek