Skip navigation

11.2.4. Az oktatási egyenlőtlenségek vizsgált területei

Az oktatási egyenlőtlenségek, a tanulók tanulási teljesítményeiben mutathatók meg élesen. Ezekről tudósítanak a kompetenciamérések. Az eredmények segítségével az oktatási egyenlőtlenségek hagyományosan vizsgált területei a települési, a nemek közötti, az intézmények és képzési programok közötti, a roma tanulókat érintő, valamint az egyéni különbségek mentén leírható egyenlőtlenségek.(Cs. Czachesz – Radó 2003; Keller – Mártonfi 2006; Györgyi – Kőpatakiné 2011)

A települési egyenlőtlenségek kirajzolódnak a tanulói továbbhaladásban, például a községekből sokkal nagyobb arányban tanulnak tovább szakiskolában a diákok, mint gimnáziumban, míg a városiaknál fordított a helyzet. (lsd.: 19. ábra) A tudásvizsgálatok differenciálják a képet. A 2009-es Országos kompetenciamérés (OKM) mutatja, hogy a fővárosi és megyeszékhelyi tanulók teljesítménye között kisebbek a különbségek, mint a községi és városi tanulók között, illetve a városi és megyeszékhelyi tanulók között. Az ország régiói között azonban markáns különbségek mutatkoznak annak köszönhetően, hogy a jól teljesítő régiók legrosszabb eredményeit elért kistérségei sokkal jobbak a rosszul teljesítő régiók legrosszabb eredményeit elért kistérségeinél. Közben a legjobban teljesítő kistérségek közötti régiós különbségek kicsik. (Györgyi – Kőpatakiné 2011)

Keller és Mártonfi (2006) rámutatnak arra, hogy az oktatásban a nemek közötti egyenlőtlenségi problémák a fiúkra helyeződtek át, a nőket ért történelmi oktatási hátrányok korábban felszámolásra kerültek. A PISA – vizsgálatok a fiúk és lányok teljesítménykülönbségeit jóval kisebbnek mutatja más országokban tapasztalhatóknál. Újabb eredmények alapján elmondható, hogy a lányok szövegértésben, a fiúk matematikából jobbak és a különbségek a magasabb évfolyamokon nagyobbak. A továbbtanulás lányokra jellemző útja a gimnázium, illetve a felsőoktatás, mindkét helyen többen is vannak, ám a felsőoktatásba jelentkezők számához viszonyítva a fiúk nagyobb arányban jutnak be oda. (Györgyi – Kőpatakiné 2011)

19. ábra: A továbbhaladás területi egyenlőtlenségei
19. ábra: A továbbhaladás területi egyenlőtlenségei