Skip navigation

11.2.3. Tanulói teljesítmények – szelekció, szegregáció

A hozzáférés, a tanulói teljesítmények, a továbbhaladás és az iskolai végzettségek társadalmilag meghatározott (rétegspecifikus) elosztása, azaz a társadalmi eredetű oktatási egyenlőtlenségek, az oktatásszociológiai vizsgálatokból már korábban ismertek voltak. (Andor – Liskó 2000; Gazsó 1976; Gazsó – Laki 2004; Kozma 1975) Az oktatási egyenlőtlenségek leírásába új lendületet hozott a 2000-es nemzetközi PISA – vizsgálatok számunkra kedvezőtlen tanulói eredményeinek megismerése. Ettől kezdve mind az oktatáspolitika, mind a politikai elit számára kihívásként kapott figyelmet az egyenlőtlenségek növekedése az oktatásban. Egyértelművé vált, hogy az erős szelekció nyomán az iskolák között kialakult különbségek növelik a tanulók induláskor mért teljesítményei közötti különbségeket. Így a szelekciós mechanizmusok és a szegregáció jelenségeinek leírása és kutatása előtérbe került. A szelekció lényegében a tanulók kiválogatását jelenti, ami többé – kevésbé mindig jelen van az iskolarendszerekben, ám a szegregáció csak a kevésbé szolidáris társadalmakra jellemző. Ez utóbbi egyes társadalmi csoportok elkülönítését és elkülönült nevelését jelenti. (Keller – Mártonfi 2006)

A kutatások megmutatják, hogy a szegregáció leginkább a roma kisebbséget sújtja. Az elkülönült nevelés hátterében az alacsony szolidaritási szint, a szabad iskolaválasztás, a munkanélküliség áll, és az így megvalósuló oktatás mindig alacsony színvonalú. (Havas – Kemény – Liskó 2002; Havas – Liskó 2005; Kertesi – Kézdi 2005) A későbbi PISA – vizsgálatok – a PISA – ról lsd.: 18. ábra – eredményei szintén megerősítették, hogy az iskolaválasztásban döntő tényező a társadalmi háttér, s hogy az iskolák közötti szelekción alapuló különbségek meghatározók a tanulók eredményeiben. (Györgyi – Kőpatakiné 2011) Nem feledhető tény, hogy a tanulói eredmények alapján határozható meg egy oktatási rendszer eredményessége, vagyis nálunk az iskolák közötti nagy különbségek rontják a rendszer átlagok szerinti teljesítményét.

18. ábra: PISA – vizsgálatok
18. ábra: PISA – vizsgálatok