Skip navigation

11.1. Célkitűzések és kompetenciák

A lecke fő célkitűzése az oktatási egyenlőtlenségeknek, az oktatási rendszer különböző szakaszaiban történő azonosítása, az egyenlőtlenségek kialakulásában szerepet játszó oki tényezők feltárása, az oktatási egyenlőtlenségek területeinek bemutatása, valamint az oktatási egyenlőtlenségek és oktatási rendszer teljesítmények összefüggéseinek, továbbá az oktatás gazdaságra és társadalmi jóllét alakulására kifejtett hatások összefüggéseinek megértése. Fontos cél a méltányosság elvének fogalmi megragadása, továbbá a méltányos oktatás gyakorlati hasznosságának bemutatása, valamint a minőségi és méltányos oktatási gyakorlatok iránti érzékenység fokozása.