Skip navigation

1.1.1. Célkitűzés

A kurzus fő célkitűzése a pedagógia és határtudományai elméleti alapjainak, a nevelés és oktatás tartalmi változásainak megismertetése. A hallgatók megismerik a gyermekszerepek változásait, az alternatív pedagógiai gondolkodás és oktatás jellemzőit. További cél a nevelés társadalmi jelentőségének és társadalmi beágyazottságának feltárása, valamint a köznevelés rendszerének és az iskola, mint szervezet világának bemutatása. Fontos speciális célként fogalmazódik meg a hallgatók érzékenységének és érdeklődésének felkeltése az iskolázás társadalmi összefüggéseinek kérdései iránt. A feldolgozásra kerülő ismeretanyag elsajátítását követően a hallgatók korszerű kreatív feladatokat oldanak meg, melyek során képesek lesznek megszerzett tudásukat analitikus, szintetizáló, eredményes alkalmazására, értékelésére és összehasonlítására.