Skip navigation

10.3.3. Gyakorló tesztek

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Az olyan egyenlőtlenségi dimenziók, mint a jövedelem és az iskolai végzettség, kifejezik a társadalmi státuszok közötti egyenlőtlenségeket.

Kérdés 2

A vallási és a nemzetiségi hovatartozás státusforrások, vagyis egyenlőtlenségi dimenziók.

Kérdés 3

A kulturális tőke megjelenési formái között számon tartjuk az inkorporált, az intézményesült és a tárgyiasult kulturális tőkét.