Skip navigation

10.2.1. A család mint társadalmi intézmény

Az előző leckékben találkoztunk már a társadalomtudományi, szociológiai megközelítésben alapfogalomnak számító társadalmi rendszer, alrendszer, vagy szervezet kifejezésekkel. Látnunk kell, hogy a fenti fogalmak alapvetően társadalmi intézményeket jelölnek. Andorka (1997) hangsúlyozza, hogy az emberi társadalmakban az egyes ember nem makrotársadalmi struktúrákkal találkozik, hanem a közöttük közvetítő társadalmi intézményekkel.

„A szociológia társadalmi intézménynek nevezi a normák és értékek valamilyen egymással összefüggő tevékenységekre vonatkozó elfogadott rendszerét, amelyek a társadalmi életet szervezik oly módon, hogy a társadalom tagjai a társadalom számára fontos funkciókat ellássák. Ilyen társadalmi intézmények: a család, az oktatási rendszer, a gazdasági rendszer (vállalatok stb.) és a kormányzat, a politikai intézmények. Némelykor ide sorolják a vallást is.” (Andorka, 1997:351)

A különböző társadalmak legfontosabb társadalmi intézményei közé tartozik tehát a család, a rokonság és a házasság is. A társadalmi intézmények történetileg rögzült viselkedésmódokat tartanak fönt, melyek mögött széles körben elfogadott értékek és normák állnak. Minden intézményesült viselkedésmódot szankciók védenek. A társadalmi intézmények végeredményben a társadalom tagjai által végzett tevékenységek különböző módjait jelenítik meg. (Giddens 2003)