Skip navigation

10.1. Célkitűzések és kompetenciák

A lecke fő célja a család és iskola viszonyrendszerének nevelésszociológiai szempontú bemutatása. Ehhez lényeges ismeretként kerül feldolgozásra a család mint társadalmi intézmény és szocializációs közeg. Fontos célkitűzés annak tudatosítása, hogy a különböző társadalmi-gazdasági és kulturális hátterű családok gyerekei valamennyien hosszú szocializációs szakaszon mennek keresztül, mely általános és specifikus jellemzőkkel bír. Az általános jellemzőkhöz tartozóan megismerkedünk a szocializációs funkciókkal, továbbá azok eltérő sajátosságaival a társadalmi háttértől függően, valamint az iskolai pályafutásra gyakorolt hatásukkal. Fontos cél annak tudatosítása, hogy a társadalmi jellemzők hatásai nem megváltoztathatatlanok, hanem éppen ellenkezőleg, alakíthatók. Az eredményes iskolákban megfigyelhető pedagógiai gyakorlatok alkalmazásával a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége is növelhető. Ehhez persze elengedhetetlen a családi háttér és a tanulói jellemzők megismerése, továbbá a kulturális nyitottság és a tanulás támogatásának kompetenciája.