Skip navigation

Gépész mérnöktanár szakmaspecifikus módszertani modul

Szerző:
Dr. Nádasi András

Sorozatszerkesztő:
Dr. Kis-Tóth Lajos

Lektorálta:
Dr. Hauser Zoltán

Tananyagszerkesztő:
Molnár Erzsébet

Grafika:
Molnár Erzsébet

eLearning módszertani szakértő: 
Dr. Forgó Sándor

Médiaszakértő:
Dr. Tóth Tibor