Skip navigation

9.6.1 Összefoglalás

Az IKT alkalmazások legfontosabb bázisai az online adatbázisok. Jellegüknél fogva nem csak bárkinek elérhetők és bármikor továbbfejleszthetők hanem, lehetőséget adnak a tanári munka korszerűbbé, érdekesebbé tételére. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy sok alkalmazás biztosítja az önálló tanulói feldolgozás didaktikai hátterét is.