Skip navigation

9.5 OKOSDOBOZ

Az Okos Doboz az egyszervolt.hu szerkesztőségének legújabb terméke, egy játék alapú készség-képességfejlesztő digitális taneszköz, öt‑tizenegy éves gyermekek számára.

Az Okos Doboz alkalmazás nem csak a szülők és a gyerekek tetszését nyerte el, 2013-ban az eFestival versenyen „Tudástámogató Alkalmazás” különdíjjal is jutalmazták a szakmabeliek.

A feladatgyűjteményt a http//:okosdoboz.hu oldalon nyithatjuk meg.  Itt érhetők el a feladatok évfolyam és tantárgy szerinti bontásban. Az évfolyamoknak saját színük van, ezek köszönnek majd vissza az egyes feladatoknál. A mátrix dobozaiban az adott tananyaghoz illeszkedő játékos feladatokat, fejtörőket találjuk. Egy-egy cella legalább 3-4 izgalmas feladatot rejt, de van ahol ennél jóval több játékot is találunk.

A tantárgy nevére kattintva, az összes kapcsolódó feladat megjelenik. A program lehetőséget ad a feladatok keresésére is. Ha egy évfolyamon más színű feladatot is találunk, akkor ezt érdemes ismétlésként használni. Az Okos Doboz program az alsó tagozat négy osztályában, négy kompetenciaterületen, matematika, szövegalkotás-szövegértés (anyanyelvi kommunikáció), életpálya építés (művészetek), szociális, életviteli és környezeti, valamint hat tantárgyban: matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret, tárgyakban támogatja az oktatási folyamatot.

Az Okos Doboz a 170 alsós kerettantervi témakör mindegyikéhez kínál fejlesztő, oktatójátékot. Összesen 251 feladatsorral, azaz 1506 játékos feladattal várja a gyermekeket és tanáraikat.