Skip navigation

9.2.3 Az SDT felépítése

Az SDT felépítése98

A tudásbázisnak két fontos összetevője van, a keretrendszer és maga a tananyagbázis. A keretrendszer legfontosabb funkciói a tananyagok közötti navigálás, a tananyagok megjelenítése és lejátszása. A tudásbázis tanulási és tartalommenedzsment (Learning Content Management System, LCMS) típusú keretrendszere és tananyagai lehetőséget biztosítanak az IKT-kompetencia fejlesztésére, a korszerű digitális pedagógiai módszerek alkalmazására.

A tananyagok együttesen jelenítik meg a szöveges és egyéb multimédiás, képi, illetve hangzó elemeket.

Az SDT tananyagára is jellemzőek az e-learning-szabványok fő vonásai. A tananyag elemenként külön kezelhető, az elemek egyértelmű felhasználását egyéni, szemléletes szimbólumrendszer segíti.

A felhasználók oktatási, kutatási, ismeretterjesztési célokra térítésmentesen vehetik igénybe a tananyagokat.

Tananyagegységek

A tananyagegység a tananyagelemek (Learning Object, LO) szervezett struktúrája. A tudásbázisban a leggyakrabban alkalmazott tananyagegység a téma, a foglalkozás, a lap, de egységként kezelendő a gyűjtemény, a fogalomtár, a tananyagvázlat és a foglalkozásvázlat.

Téma

Az SDT-tananyagok ún. témákba szervezetten találhatók meg az adatbázisban. A témák összessége a teljes tananyagot felöleli, az egyes témák egy-egy nagyobb tananyagrészt dolgoznak fel, amelyek alatt ún. altémák is lehetnek. A témák foglalkozásokból épülnek fel.

Foglalkozás

A foglalkozás olyan tananyagegység, amely egy tanórán, 5-40 perc alatt feldolgozható ismeretanyagot tartalmaz. A foglalkozás szerkezetileg csomópontokból áll, a csomópontokat leggyakrabban lapok alkotják, de csomópontok lehetnek gyűjtemények, feladatok, tevékenységek, sőt ritkább esetben akár elemek, például animációk is.

A foglalkozások címei az egyes műveltségi területek témái alatt olvashatók a bal oldali tallózóablakban. Ha a tallózóban kijelöljük egy foglalkozás címét, akkor a jobb oldali ablakban megjelennek a foglalkozás feldolgozására vonatkozó ikonok, megismerhetjük a foglalkozás tárgyát, a hozzá tartozó tanári és tanulói programokat, megnyithatjuk a tananyagvázlatot vagy a foglalkozásvázlatot, illetve letölthetjük a foglalkozás referenciacsomagját.

Foglalkozásgráf

A foglalkozás szerkezetét a foglalkozásgráf ábrázolja, amely egyben a csomópontok feldolgozásának a sorrendjét jelzi a tanár és a tanuló számára. A foglalkozásgráf szerkezete azokat a tanulási utakat jelképezi, amelyeknek a bejárásával a foglalkozás feldolgozható. Egy foglalkozás többféle módon is feldolgozható, egy gráf az elágazásai révén többféle, a tanórai differenciálást támogató tanulási utat jelképezhet.

Lap

A foglalkozásokat lapok építik fel, egy foglalkozás általában több lapból áll. A lap akkora tananyagrész, amely egy képernyőnyi területen jelenik meg, vagy minimális gördítéssel áttekinthető. A lap a tananyagelemeket rendezett formában jeleníti meg. Az egyes lapokhoz külön tanítási és tanulási program tartozik, amely a lap aktualizálását követően tekinthető meg a Szolgáltatások ablakban.

A lapok tanári és tanulói információi

Az egyes lapok feldolgozásához tartozó tanulási és tanítási útmutatók a Szolgáltatások ablak Tanár/Tanuló gombjával érhetők el. Diáknézetben az adott laphoz tartozó tanulói, tanárnézetben a tanári információk olvashatók. A lapokhoz tartozó tanulói, illetve tanári információk az egyes lapok feldolgozásához, a tanulás szervezéséhez adnak ötleteket, javaslatokat, módszertani tanácsokat.

Gyűjtemény

A gyűjtemény olyan tananyagegység, amelyben tesztfeladatokat, szövegelemeket, képeket, hangokat, animációkat, mozgóképeket, linkeket vagy tevékenységeket találhatunk. A gyűjteménynek kétféle típusát különböztethetjük meg: az egynemű és a többnemű gyűjteményeket. Az egynemű gyűjtemények azonos típusú elemeket, a többneműek különböző típusú elemeket tartalmazhatnak.

Tanulói program

A tananyagegységekhez tartozó tanulói programok (TAP) ötleteket, tanácsokat adnak az adott tananyag hatékony feldolgozásához, módszertani javaslatokat tesznek az önálló tanulás sikeres megvalósításához. A tanulói információ utalhat az adott foglalkozás vagy lap feldolgozásához szükséges előismeretekre, tanácsot adhat a célok elérése érdekében megvalósítandó tevékenységekre, gyakorlatokra, tanulási módszerekre.

Tanítási program

A tanítási program (TIP) a tanárok részére tartalmaz információkat az adott foglalkozás feldolgozásához. A tanítási program kiemeli és pontosítja az adott foglalkozás tananyagának tanítási céljait, különböző alternatív felhasználási lehetőségeket mutat be, jelzi azt, hogy hogyan lehetne társítani az IKT alapú tanítási módszereket a hagyományos tanítási módszerekkel, javaslatot tesz a tananyaggal kapcsolatos egyéb online vagy papír alapú szakirodalom feldolgozására.

Fogalomtár

A fogalomtár típusú tananyagegységben helyezkednek el az adott foglalkozáshoz tartozó fogalmak és azok leírásai, definíciói. A fogalom jelentését a tananyag készítői nagyon tágan értelmezhetik, ezért egy-egy műveltségi területhez tartozó tananyag akár több ezer fogalmat is tartalmazhat foglalkozásonként csoportosítva.

A tananyagban használt fogalmak általában együtt is megtekinthetők a foglalkozáshoz kapcsolódó fogalomtárban. A foglalkozás során az egyes fogalmakkal és a fogalmak jelentésével, definícióival a szövegelemek olvasása közben is találkozhatnak a tanulók.

Fogalomtérkép

Az információk fogalmi térképekkel való értelmezése, feldolgozása olyan tanulási technika, amely az értelemgazdag tanulást támogatja. A fogalmi térkép készítése megkönnyíti az információk rendszerezését, szervezését, elősegíti a tananyag hatékony feldolgozását.

A fogalomtérkép olyan fastruktúra, amely a tananyag fogalmainak kapcsolódásait, egyben a feldolgozhatóság sorrendjét is ábrázolja.

A fogalomtérkép használata lehetővé teszi, hogy egy-egy tanórát a fogalmak közötti összefüggések alapján építsünk fel.

Tananyagvázlat

A tananyagvázlat olyan tananyagegység, amely a diákok számára foglalja össze egy foglalkozás tartalmát, tehát gyakorlatilag a füzetben készített órai vázlatot helyettesítheti. A tananyagvázlat tartalmazza az adott foglalkozás fogalomtérképét, a foglalkozáshoz tartozó tanulói információkat, a kimeneti követelmények szintjét, a foglalkozás során tárgyalt lapok címét, tárgyát és az egyes lapok tanulói információit.

Foglalkozásvázlat

A foglalkozásvázlat olyan tananyagegység, amely a tanárok részére foglalja össze egy foglalkozás alapvető információit. A foglalkozásvázlat tartalmazza a foglalkozáshoz tartozó tanári információkat, a foglalkozás során tárgyalt lapok címét, tárgyát és az egyes lapok tanári információit.

A foglalkozásokhoz tartozó tananyag- és foglalkozásvázlat közvetlenül a tanulói, illetve tanári információ alatt érhető el.98 Dancsó T.: A Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagainak felhasználása az oktatásban
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00116/2007-09-in-Dancso-Sulinet.html