Skip navigation

9.2.2 Az SDT tananyagok felépítése

Az SDT alapja egy modern, objektum-alapú tartalomkezelő rendszer. Ez a rendszer az egyes tartalmi egységeket (más néven objektumokat) fizikai tárolási formátumtól függetlenül képes kezelni. Ilyen objektum például a szöveg, a kép, mozgókép, de ilyen tartalmi egység például egy SDT lap is, amely több egyszerűbb objektumból (szövegből, képből stb.) áll. Ilyen egy hagyományos tanóra időkeretének megfelelő – SDT foglalkozás is.

Az egyes objektumok nem feleltethetőek meg közvetlenül egy-egy fájlnak - egyrészt az egyes SDT objektumokhoz több fájl is tartozhat, másrészt pedig a fájl tulajdonságaitól független további információk, úgynevezett metaadatok is tartoznak hozzájuk. Ezek lehetnek az objektumot azonosító adatok (az objektum címe), a keresést megkönnyítő tulajdonságok (kulcsszavak, kategóriák), vagy pedagógiai információk (egy foglalkozás célcsoportja, kompetenciafejlesztési tulajdonságai stb.) is.

Egy foglalkozásnak vannak pedagógiai/módszertani jellemzői (attribútumai) (mennyi ideig tart, milyen kompetenciákat fejleszt, milyen célcsoporthoz szól. Ezeket a jellemzőket adja meg az SDT típus - és ezekből a típusokból áll össze az SDT séma.

44. ábra: Az SDT tananyag szerkezeti felépítése
44. ábra: Az SDT tananyag szerkezeti felépítése