Skip navigation

9.2.1 Az SDT rendszer felépítésének áttekintése

Az SDT eszközök működési jellemzőinek megismeréséhez, érdemes megismerkedni a rendszer architektúrájával.

Az SDT rendszer komponensei, moduljai:

A tananyagtartalom-kezelő rendszer (LCMS97), ennek részei:

− Az SDT objektumtár

− Publikációs modul

− Munkafolyamat-modul

− A felhasználó-kezelő modul

− A keresőmodul

− Az SDT felhasználói felületek

− SDT Webes felület

− SDT Tananyagkészítő

− Egyéb SDT felületek

A rendszer legfontosabb jellemzője az, hogy az egyes objektumokat nem online, folyamatos szerverkapcsolaton keresztül, lehet elérni, hanem kötegelve, publikációs folyamatokon (összetett import/export eljárásokon) keresztül.

43. ábra: Az SDT rendszer felépítése
43. ábra: Az SDT rendszer felépítése

97 Learning Content Management System