Skip navigation

8.8.1 A mozgókép és szemléltetés

A mozgóképpel történő szemléltetés is csak akkor tölti be hatékonyan a szerepét, ha a szemléltetésnek van előzménye és következmény, vagyis a tanítás-tanulás folyamatába szervesen illeszkedik, megteremtjük a szemléltetés kontextusát. Egyéb esetekben a szemléltetés öncélúvá válik. A kontextus megteremtéséhez értendő a szemléltetéshez kötődő megfigyelési szempontok, elvégzendő feladatok, tevékenységek meghatározása is.

A mozgókép, szemben az állóképekkel, jellemzően lineárisan fogadhatók be, viszont az elektronikus eszközöknek, különösen a számítógépnek köszönhetően, a lineáris befogadás keveredhet a non-lineáris befogadási formával, mert a mű könnyen megismételhető, akár részletek kiválasztása is lehetséges. Az elektronikus eszközöknek köszönhetően (számítógép, szervereken tárolt tartalmak, stb.) a mozgóképek befogadására jellemző frontális munkaforma mellett megteremtődött az egyéni, önálló tevékenység lehetősége is.

A mozgókép elemek az elektronikus tananyagok leglátványosabb elemei. Használatuk során ügyelni kel a tömörségre, legyenek rövidek, klipszerűek.