Skip navigation

8.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja az elektronikus tananyagok tervezéséhez szükséges képi dokumentumok hanganyagok, szöveg- és video anyagok elméleti ismereteinek elsajátítása. A hallgatók legyenek tisztában a digitális képformátumok tulajdonságaival, minőségi paraméterivel, a hanganyagok digitalizálásának jellemzőivel a hanganyagok minőségi jellemzőivel. Ismerjék a kép. hang, szöveg, mozgókép szerepét, megjelenési formáit és dramaturgiai szerepét az elektronikus tananyagokban.

29. ábra: A lecke fogalomtérképe
29. ábra: A lecke fogalomtérképe