Skip navigation

8.10.1 Összefoglalás

A lecke az elektronikus tananyagok tervezéséhez szükséges képi dokumentumok hanganyagok, szöveg- és video anyagok digitalizálásának elméleti ismereteit dolgozta fel. Elsajátíthatat a digitális képformátumok tulajdonságaival, minőségi paraméterit, a hanganyagok digitalizálásának jellemzőitl a hanganyagok minőségi jellemzőit. Megismerhette a kép, hang, szöveg, mozgókép szerepét, megjelenési formáit és dramaturgiai szerepét az elektronikus tananyagokban.

Az elektronikus tananyagok fejlesztésének fontos meghatározója a megfelelően kiválasztott nyersanyag digitalizálása. A fejlesztés során ügyelnünk kell a minőségre és a fejlesztőszoftverekkel kompatibilis formátumok használatára.