Skip navigation

7.4.1 Összefoglalás

A lecke célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az elektronikus tananyagtervezés elméleti kérdéseivel, az elektronikus tananyagok struktúrájával, a forgatókönyvek elkészítésének kérdéseivel. ismerik az e‑tananyagok technikai, műfaji és didaktikai követelményeit. Tisztában vannak az e-learning szabványok fogalomrendszerével, és a legfontosabb szabványok jellemzőivel és azzal, hogy a szabványosítás lényege a különböző rendszerekben fejlesztett produktumok kompatibilitása és a hozzáférés egyetemessé tétele.