Skip navigation

7.3.4 A szabványosítás előnyei és folyamata

Együttműködési képesség

Az adott szabványnak megfelelő tananyagok az azt támogató keretrendszerben lejátszhatók.

Testre szabhatóság

Ma már a technológia lehetőséget nyújt arra, hogy a tananyagelemeket az egyéni szük­ségletekhez, képességhez, illetve ízléshez igazítva szabadon csoportosíthassuk, s töme­gesen személyre szabhassuk a tananyagot. Ez csupán a megfelel ő alkalmazás kiválasztásának kérdése.

Költségmegtakarítás

A szabványok alkalmazásának következtében lecsökkenhet a tananyag előállításának ideje, valamint lehetőség nyílik egy kritikus tömegű tananyagelem-mennyiség elérése után, hogy radikálisan csökkenjenek az előállítás költségei.

Míg a hagyományos osztálytermi képzés költségei a létszám növekedésével arányosan növekednek, a színvonalas e- learning képzések esetében a ráfordítás és a létszám viszo­nya fordított arányosságot mutat.

Elérhetőség, kereshetőség

A tananyag flexibilis alakításának lehetősége akkor adott, ha mindig megtalálom a meg-felelő tananyagelemet. Ez egyrészt szükségessé teszi a tananyagelemek egyértelmű azonosítását, indexelését, másrészt kategorizálását, osztályozását.

Ezért mind a tananyagelemeket, mind az azokból építkező struktúrákat kísérő adatokkal úgynevezett metaadatokkal látjuk el. A struktúra különböző szintjein, ezeknek a metaadatoknak más és más a funkcionalitásuk. Egyrészt ezek az információk teszik lehetővé, hogy a tanuló a neki leginkább megfelelő tananyagot válassza. Más szinten a tananyagfejlesztők munkáját könnyíti meg, hiszen rendkívüli módon felgyorsíthatja a fejlesztés folyamatát.

Tartósság

A tananyag kompatibilitási idejét jelenti az különböző keretrendszerek egymást követő verzióival. Ennek érdekében fontos a platformfüggetlenség biztosítása.

Újrahasznosíthatóság:

Az újrahasznosíthatóságot az teremti meg, ha a tananyagot tananyagelemekből (Learning Object) építjük fel. Amennyiben a tananyagelemek teljesítik a rájuk vonatkozó megszorításokat (lásd: LO) akkor akár ugyanabban a tananyagban, akár más tananyagokban tetszőlegesen felhasználhatók különböző kontextusban.