Skip navigation

7.3.2 Mi az e-learning?

Egyszerűen fogalmazva, az e-learning az információs technológiák hatékony felhasználása az oktatási folyamat során.

Természetesen ettől jóval összetettebb tudásközvetítő rendszerről van szó, melyet pontosítanunk kell.

Az e-learning olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor‑tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a tanuló számára.85

Gyűjtsön e-learning meghatározásokat internetes forrásokból és elemezze, hogy milyen értelmezésbeli különbségek vannak közöttük. Tapasztalatai alapján fogalmazza meg a saját e- learning értelmezését. Írjon erről egy rövid összefoglalót  és ossza meg tanárával és társaival, mit gondol az e- learning fogalomrendszeréről.

A definícióból kiderül, hogy egy komoly szervezést igénylő, több szakma konvergens együttműködése révén hatékonnyá váló komplex rendszerről van szó. Ez természetesen magába foglalja azt a technológiai protokollt, ami működtetni tudja az egész folyamatot és azt a pedagógiai innovációt, ami a hagyományos oktatói szerepet, egy új tanulássegítő szerepre, változtatja. Az e- learning tananyagok esetében a hagyományos tankönyv metamorfózisa következik be. A tanár személyes tartalomközvetítő szerepe megszűnik. A tanulási programot tartalmazó távoktatási tankönyv, egy tanulást segítő, információkat szolgáltató szoftveralkalmazássá alakul át.

Leckénk feladata, azoknak a protokolloknak a meghatározása, amelyek lehetővé teszik egy e- learning rendszer működését.85 FORGÓ Sándor: Az e- learning fogalma. In: HUTTER Ottó – MAGYAR Gábor - MLINARICS József: E-LEARNING 2005 (e- learning kézikönyv), Műszaki Könyvkiadó, 2005. 14.