Skip navigation

7.2 ELEKTRONIKUS TANANYAGTERVEZÉS FOLYAMATA ÉS MÉDIAMŰFAJI KÉRDÉSEI

Elektronikus tananyagfejlesztés didaktikai módszertani kérdései és technológiai feltételei

Egy projekt megtervezése során az alábbi szempontokat ajánlatos betartani:

  1. A rendszer általános elveinek tisztázása a projektmenedzsment számára.
  2. A rendszer általános elveinek tisztázása a munkatársak számára.
  3. A tananyag módszertani tagozódásának kidolgozása.
  4. A didaktikai tagozódás elkészítése.
  5. Tananyagszerkesztő programok tulajdonságainak feltárása (módszertani kész blokkok, egyszerű szerkezet, többféle exportálás).
  6. Tananyagszerkesztő program kiválasztása (pl. eXe Editor).
  7. A képzésmenedzsment (keretrendszer) rendszer iránti elvárások bemutatása.
  8. Didaktikai tagozódás és médiumok.
  9. Médiaelemek forgatókönyvei.

Tananyagok didaktikai tagozódása

I. Bevezetés részei: célkitűzés (kurzusra), a kurzus tartalma, a kurzus tömör kifejtése, kompetenciák és követelmények meghatározása, tanulási tanácsok, tudnivalók ismertetése.

II. Lecke (törzsanyag) részei (1-8): célkitűzés, (a lecke céljának rövid meghatározása), a tartalom rövid ismertetés a leckecímek alapján, a tananyag kifejtése, összefoglalás, önellenőrző kérdések, gyakorló tesztek, összefoglalás.

III. A kurzusban tanultak összefoglalása: a célok összefoglalása, tartalmi összefoglalás, a tananyagban tanultak részletes összefoglalása. Zárógondolatok, egyéb kiegészítések (opcionálisan).

IV. Kiegészítések (az egész tananyaghoz): irodalomjegyzék, hivatkozások, médiaelemek (ábra és táblázatjegyzék, hang-és videófájlok jegyzéke, külső URL, glosszárium, kulcsfogalmak értelmezése (opcionális), tesztek (gyakorlótesztek, próbavizsga, záróvizsga).

21. ábra: Az infokommunikációs tananyag struktúrája
21. ábra: Az infokommunikációs tananyag struktúrája8. hivatkozás: Infokommunikációról szóló tananyag URL: http://www.ektf.hu/infokomm/ik/qp91

22. ábra: Az SDT struktúrája
22. ábra: Az SDT struktúrája

23. ábra: Sulinet Digitális Tudásbázis nyitó oldala
23. ábra: Sulinet Digitális Tudásbázis nyitó oldala http://tudasbazis.sulinet.hu/hu