Skip navigation

7.1 Célkitűzések és kompetenciák

A lecke célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az elektronikus tananyagtervezés elméleti kérdéseivel, az elektronikus tananyagok struktúrájával, a forgatókönyvek elkészítésének kérdéseivel. ismerik az e‑tananyagok technikai, műfaji és didaktikai követelményeit. Tisztában vannak az e-learning szabványok fogalomrendszerével, és a legfontosabb szabványok jellemzőivel.

Tartalom:

Elektronikus tananyagtervezés folyamata és médiaműfaji kérdései.

Médiaelemek forgatókönyvei

E-learning tananyagok technikai követelményei

Didaktikai, módszertani kérdések és technológiai feltételek

E-learning szabványok

Oktatáselméleti kérdések

Mi az e- learning?

Az e- learning fogalomrendszere

A szabványosítás előnyei és folyamata

Az elektronikus oktatóprogramok strukturális felépítése

E- learning szabványok

20. ábra: A 7. Lecke fogalomtérképe
20. ábra: A 7. Lecke fogalomtérképe