Skip navigation

6.3.3 Tesztek

1. teszt

Kérdés

Milyen új hálózati kommunikációs formákat alakított ki a digitalizáció napjainkban?

Answers

A webegyen alapuló társas, közösségi (szociális) szerveződési és tanulási formákat és tanulóközpontú webes környezeteket. (e-learning 1.0).

A webkettőn alapuló társas, közösségi (szociális) szerveződési és tanulási formákat és tanuló központú webes környezeteket. (e-learning 2.0).

A webkettőn alapuló egyéni, (szociális) szerveződési és tanulási formákat és oktató-központú webes környezeteket. (e-learning 2.0).

Visszajelzés

2. teszt

Kérdés

Válassza ki a helyes állítást!

Answers

Az e-learninggel támogatott vegyes típusú oktatásban a tér – és időbeli korlátokat már digitális technológia, technika révén valósítják meg.

Az e-learninggel támogatott vegyes típusú oktatásban a tér – és időbeli korlátokat analóg technológia, technika révén valósítják meg.

Az e-learninggel támogatott vegyes típusú oktatásban a tér – és időbeli korlátokat a digitális és analóg technológia – technika egyidejű alkalmazása révén valósítják meg.

Visszajelzés

3. teszt

Kérdés

Válassza ki a helyes állítást!

Answers

Az e - learning módszerekkel eleinte a levelezőoktatást kívánták kiegészíteni és fejleszteni, kezdetben reguláris formában, azaz felülről szerveződve.

Az e - learning módszerekkel eleinte a levelezőoktatást kívánták kiegészíteni, kezdetben irreguláris formában, azaz alulról szerveződve.

Az e - learning módszerekkel eleinte a levelezőoktatást kívánták felváltani, kezdetben reguláris formában, azaz felülről szerveződve.

Visszajelzés