Skip navigation

6.3.2 Önellenőrző kérdések

  1. Értelmezze az e-learning fogalmát!
  2. Vázolja fel a tananyagok didaktikai tagozódását!
  3. Mit nevezünk multimédiának?
  4. Melyek a multimédia legfontosabb kritériumai?
  5. Mit értünk az e-learning 2.0 tanulási formán?