Skip navigation

6.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

Az eLearning fogalomrendszere és módszertana. A közösségi média.69

A lecke célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az elektronikus tanulás fogalomrendszerét és módszereit. Legyenek tisztában a 21. század korszerű tanulási formáival. Sajátítsák el az e-learning összetevőit, a blended learning fogalomrendszerét, valamint az e-learning megoldások összetevőit. Ismerjék a hagyományos és közösségi média közötti különbségeket, szerezzenek jártasságot a hálózatalapú tanulás és az újmédia rendszer használatában.

Tartalom:

− Bevezetés

− Az elektronikus tanulási formákról

− Az e-learning összetevői

  • Az e-learning értelmezése
  • A blended learning
  • Az e-learning megoldások összetevői

− Tananyagszerkesztők és képzésmenedzsment rendszerek

− A hálózatalapú tanulás

17. ábra: A 6. lecke fogalomtérképe
17. ábra: A 6. lecke fogalomtérképe

69 Forgó Sándor: Az elektronikus tanítás eszközei és módszerei. In: Elektronikus tananyagfejlesztés (szerk: Czeglédi L.): Líceum Kiadó, Eger, 2011. pp. 41-64