Skip navigation

5.3.2 Önellenőrző kérdések

− Mi jellemzi a 21. századi tanulási formákat?

− A szemléltetésnek milyen szerepe van a megismerési folyamatokban?

− Mutassa be a  Dale féle tapasztalati piramist, szóljon annak multimédiális vonatkozásairól!

− A multimédiás megjelenítéssel, hogy lehet kiterjeszteni a szemléltetést?

− Szóljon az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveiről az egyes média-elemekre (vizuális, auditv, audio-vizuális) vonatkoztatva!