Skip navigation

5.3.1 Összefoglalás

A kurzus során megismerkedtünk a szemléltetés szemléletesség történeti aspektusain túl a 21. századi korszerű tanulási formákkal, a multimédiás szemléltetés sajátosságaival.

Elsajátíthatta az E. Dale–féle megismerési/tapasztalati piramist, annak mai – az elektronikus tanulásra történő értelmezését. Feldolgoztuk az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveit, a vizuális, auditív és audio-vizuális médiumok      sajátosságait. A tanultak alapján elsajátíthatta a programstruktúra kialakításának módozatait.