Skip navigation

5.2.7 A mozgókép a multimédiában

A film és a videó legkisebb önálló egysége a kép. Az időben is kiterjedő kompozíció a beállítás. Ez megfelel a beszélt nyelvben a szavaknak, a montázsokkal kialakított képsor pedig a mondatoknak. A képkeret ablak a világra. Azt a részletet, amelyet a keret alkot a térben, képkivágásnak, plánnak nevezzük. A filmes nyelvben a képkivágás mértéke az ember. A félközeli és közeli képekkel mintegy belehatolunk a témába, a távoli képekkel pedig eltávolodunk attól. A keretbe foglalt kép szerkezete a kompozíció. Ismeretesek a vizuális kommunikációban is használatos kompozíciós alapelemek, melyek a mozgófilm esetén  mozgás- és időelemekkel bővül ki (időszűkítés, időbővítés).

A mozgás megjelenítése a mozgófilmezés lényegi eleme. A képkereten belül mozognak a szereplők, a tárgyak, elsötétül-kivilágosodik a kép, egyik kép áttűnik a másikba – mindez mozgás. A mozgás történhet a kép mélységében és síkjában. A kameramozgás történhet tengely körül (panorámázás), ill. síkbeli (kocsizás) vagy térbeli (daruzás) mozgatással. Változó gyújtótávolsággal (zoom) a képkivágást és képmélység átrendeződését lehet elérni.

A multimédiában a mozgás tölti meg dinamikával a képeket. Ha a felvételi kamerázás nem elég sima, akkor a látvány rángatott, rázkódó lesz. A variózással elérhető a témához való közelítés bemutatása. A témát lehetőleg fizikailag ajánlatos megközelíteni, így nagy­látószöggel készülnek a felvételek és elkerülhető a remegés. Teleobjektív-állásban könnyen beremeg a kamera az operatőr kezében.

A montázzsal (vágással) kifejezhetünk asszociációkat, ellentéteket, hasonlóságot, ritmust. A felvett jeleneteket rövidebb, hosszabb beállításokban vesszük fel.

A vizuális átvezetésre mozgásokat, animációkat, effektusokat használunk. Ezek nemcsak az információ-átadás gazdagítására szolgálnak, hanem arra is, hogy segítsék átadni a felhasználónak a cselekvés, az interaktivitás érzését egy epizódon belül. Ezek az effektusok addig jók, míg nem torzítják a tartalmat.

A fény a filméltető forrásaként nemcsak az expozícióhoz szükséges, hanem általa jelenik meg tér, a hangulat, így lehet értelmezni a megjelenítetteket. Elemei a fény és az árnyék.

Fontos hatást fejt ki a videók színgazdagsága is. A színek vidámsággal töltenek el, élénkítenek, lehangolnak, szomorúvá tesznek, közönyt árasz­tanak. Ezek megjelenése a vásznon, ill. a képernyőn mind üzenetet hordoznak. A szín bevezeti, hangulataival festi a témát.

A vizuális képességek mérése és a médiakutatások eredményeként arra jutottak, hogy az ismeretanyag rövidebb bemutatása hatékonyabb, eredményesebb, mint a hosszú bejátszások.