Skip navigation

5.2.4 A multimédia mint a szemléltetés kiterjesztője

Az e-learningben már nem nélkülözhetők azok a multimédia technológiák, amelyek az oktatás és az ismeretszerzés minden területén új lehetőségek kibontakozását segítik. Az audiovizuális megjelenítés, a médiarendszerek egyáltalán nem újak a gyakorló pedagógusok számára, ám a többcsatornás megjelenítés és az interaktív (párbeszédes) forma révén olyan gyorsasággal lehet nagy mennyiségű információval bánni, melynek révén az ismeretelsajátítás is sokkal hatékonyabbá és gyorsabbá válik.

A multimédiás e-learning tananyag tervezése során nem hagyható figyelmen kívül, hogy a modulokra szabdalt tananyag jól tanulható legyen. A tanuló önállóan tanul, mondhatni kettesben van a tananyaggal, ezért a tananyagnak megfelelően motiválónak kell lennie.

A multimédia szakterülete a számítástechnika-informatika, pedagógia-oktatástechnológia, kommunikáció- és információelmélet, pszichológia-ergonómia, a vizuális és mozgóképkultúra tudományterületek vizsgálódásának egyaránt tárgya.

A multimédia kifejezés az emberi érzékelés változatosságának igénye alapján fejlődött ki. A több érzékszervi csatornára történő együttes hatás a szemléltetés ősi eszköze, melyet a számítástechnika fejlődése tett teljessé és interaktívvá. A tananyag eredményes elsajátításához ajánlatos megtekinteni olyan multimédiás termékeket, amelyek a tanítási, tanulási folyamatot segítik.

A tervezés során médiaelemek együttes hatásának kialakítása – az írott, a verbális, kép és mozgókép formájában megjelenített együttes információk – meglehetősen bonyolult feladat.

A multimédiában – a velejáró digitalizálás révén – az információ előállítása, feldolgozása, rögzítése a számítógépek köré csoportosul. A szövegszerkesztők, a grafikus szerkesztő programok, az adatbázis-kezelők, a statisztikai feldolgozó és prezentáló programokkal felgyorsul az információ előállítása és terjesztése.

14. ábra: A multimédia összetevői
14. ábra: A multimédia összetevői

A multimédia tehát elsősorban nem többcsatornás információközvetítést, hanem a vizuális és auditív csatornán belüli különböző tartalmak megjelenítését jelenti. Fontos, hogy a szöveges tartalmat minél változatosabban illusztráljuk, hogy ezzel elkerüljük a monomediális, egycsatornás, egysíkú közlést.

Értelmezésem szerint az interaktivitás a beavatkozás lehetősége és élménye, amelynek ellentettje a szerkesztettség. Az interaktivitás lényege, hogy a multimédia-alkalmazásban a továbblépés irányát az olvasó választja meg a program fejlesztői által előre kiépített kapcsolatok mentén, a felhasználó szabadon barangolhat, a lekérdezés menetét ő irányítja.

Eligazodást, tájékozódást segítő eszköz, amely az elektronikus felületen az interaktív és műsorszolgáltatások közötti választást teszik lehetővé a felhasználó részére.6161 Forgó Sándor: A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. URL: http://www.ofi.hu/tudastar/multimedias (Letöltés: 2012. 05. 07.)