Skip navigation

5.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A kurzus során megismerkedünk a szemléltetés szemléletesség történeti aspektusain túl a 21. századi korszerű tanulási formákkal, a multimédiás szemléltetés sajátosságaival.

Elsajátíthatja az E. Dale –féle megismerési/tapasztalati piramist, annak mai – az elektronikus tanulásra történő értelmezését. Feldolgozzuk az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveit, a vizuális, auditív és audio-vizuális médiumok      sajátosságait. Elsajátíthatja a program struktúra kialakításának módozatait.