Skip navigation

4.3.1 Összefoglalás

A tananyagban megismertük az elektronikus tananyagtervezéshez elengedhetetlen értékelő és minősítési alapelveket, az elektronikus produkciók eltérő értékelési formáit. Elsajátíthatta az e-learning keretrendszer funkcióit, valamint az oktatószoftverek, elektronikus tananyagok iránti elvárásokat. A tanult ismeretek birtokában képes a multimédiás elektronikus tananyagot több szempontúan értékelni.