Skip navigation

4.2.4 Kurzusok minőségbiztosítása

5. link:  Szakirodalom: Forgó S.: Szintézisen alapuló e-learning értékelő rendszer URL

A szintézisen alapuló minőségbiztosítási rendszer alapjai

−  A Közép-magyarországi Regionális Távoktatási Központ által közreadott szempontrendszer a tananyagfejlesztésről és írásról.

−  Az Eszterházy Károly Főiskolán bevezetett távoktatási rendszer tervezési, indítási paraméterei.

−  Az e-learning elképzelések megvalósítását célzó e-Europe akcióterv, amelyet a portugáliai Feirában 2000. június 19-20-án tartott tanácskozáson fogadtak el.

−  Az AICC szervezet CBT tananyagok fejlesztéséhez vonatkozó ajánlásai, amelyet 1988-ban alapítottak.

−  A SCORM technikai specifikációk, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak egymással. (A modell szorosan kapcsolódik más szervezetek, mint például az AICC, IMS vagy IEEE technikai specifikációihoz.)

−  A svájci (Edutech) pedagógiai értékelők szempontjai.

−   A University of Manitoba internetes távoktató rendszerek minősítéséről szóló tanulmánya, amely összehasonlítást nyújt az öt legfejlettebb web-alapú távoktatási rendszerről.

−  A CEN ISS Mallorca szempontrendszerét.

−  A BME Távoktatási Központ E-módszerTAN rendszere.

−  A MATISZ e-learning törekvéseket bemutató oldalai.

A kurzusok értékeléséről

Az e-learning keretrendszer és oktatószoftver iránti elvárások megfogalmazása során onnan kell kiindulnunk, hogy mit vár el egy felhasználó a szolgáltatások iránt. A svájci illetőségű EDUTECH elektronikus tanulással foglalkozó szakmai grémium tagjai kialakítottak egy olyan szempontrendszert – az elektronikus tudás-menedzsment-rendszerekre (LMS) és a kurzus-menedzsmentrendszerekre (CMS) –, amelynek segítségével az oktatási intézményeknek lehetősége van elemezni az egyes szolgáltatásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk ezeket a szempontrendszereket.

I. Első a kifogástalan hallgatói környezet, amelyben biztosítani lehet a folyamatos és azonosított formában a tananyaghoz való hozzáférést. Hallgatói környezethez fontos hogy a tanuló saját igényeinek megfelelően testre tudja szabni a felületet. (Személyes megjegyzések hozzáfűzése, könyvjelző alkalmazása stb.)

II. Milyen legyen a szerzői környezet? Ennek során azt kell megfontolni, hogy a tananyagfejlesztéshez elegendő-e a szerzők részéről a felhasználói szintű tervezői tudás (copy, paste, HTML kompetencia), tartalmaz-e beépített online szerkesztőt, van-e lehetőség több szerzős munkavégzésre.

III. A tanári környezet adjon lehetőséget a nevelői és oktató szerep gyakorlására, csoportmunka kialakításának lehetőségére, a tutorálásra és végül pedig a kurzus értékelésére, naplózásra.

IV. Az adminisztráció során legyen lehetőség a regisztrációra és a követésre, hozzáférési jogok megadására, illetve megvonására.

V. A technikai követelmények során kerüljön megadásra a szerver kliens (pl. platform független web böngésző) platform technikai jellemzői.

VI. Az általános tulajdonságok és jellemzők között kiemelendő, a többnyelvűség, a szabványosság, a metaadat támogatás az IKT támogatottság, a rendszerdokumentáció valamint a stabilitás és a megbízhatóság.

A svájci EDUTECH pedagógiai értékelők részletes szempontjai:

I. Hallgatói környezet

A.) Hozzáférés

B.) Személyes testreszabottság

C.) Aszinkron kommunikáció

D.) Szinkron kommunikáció

E.) Pedagógiai eszközök

II. Szerzői környezet

F.) Tananyagfejlesztés

G.) Kurzusvezetés

H.) Tudásellenőrzés

III. Tanári környezet és a módszerek

I.) Általános (nevelői, oktatói szerep)

J.) Csoportmunka

K.) Tutorálás

L.) Kurzusértékelés

IV. Adminisztráció

M.) Általános jellemzők

V. Technikai követelmények

N.) Szerver kliens platform technikai jellemzői

VI. Általános tulajdonságok (költségek)

O.) Általános jellemzők

P.) Támogatottság

Q.) Költségek