Skip navigation

4.2.3 Az e-learning keretrendszer funkciói

−  A hallgatók egyedi azonosítása, eredményeik nyilvántartása, a hallgatói aktivitás követése.

−  A kurzusok különböző anyagaihoz, elemeihez történő hozzáférési jogosultságok kezelése, hozzáférés biztosítása a hallgatók számára.

−  Beállíthatónak kell lennie, hogy melyik hallgatói csoport vagy bármely hallgató milyen tananyagokból tanuljon.

−  A tananyagfejlesztők, oktatási adminisztrátorok jogosultságának beállítása; milyen tananyagokat módosíthatnak, milyen adatokhoz férhetnek hozzá.

−  A keretrendszernek tárolnia kell, hogy egy adott hallgató bejelentkezett-e, az adott tanfolyamot elkezdte-e vagy sem, mely témaköröket nézte már át egy adott tanfolyamon, illetve levizsgázott-e, milyen eredménnyel, és a vizsgakérdésekre milyen válaszokat adott.

−  Tananyag-adminisztráció. Nyilvántartja a kurzusra, vizsgára való jelentkezéseket.

−  A tananyagok egyszerű módosítása és frissítése, szerkezetének átalakítása, bizonyos részek újra felhasználhatósága.

−  Kommunikációs felület, és formák (szinkron-aszinkron) biztosítása.

−  A tanulói aktivitás serkentésére alkalmazott automatikus funkciók megléte.

−  A tanári értékelés támogatása (diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés).

−  Önértékelő és számonkérő elemek megléte.

−  Informálja a felhasználókat az oktatással kapcsolatos hírekről.

−  Web-előadások, web-szemináriumok lebonyolításának támogatása.

−  A virtuális csoportmunka támogatása, kollaboratív felületet biztosítása.

−  Jelentések készítése. A keretrendszerben tárolt követési információkat az oktatási adminisztrátoroknak egyszerű eszközökkel kell megkapni.

−  Naplózza a felhasználók: tanárok, tanulók tevékenységét.

−  Kapcsolódás a meglévő rendszerekhez. Lényeges, hogy az e-learning keretrendszer ne különálló elem legyen az adott cég vagy szervezet oktatási rendszerében, hanem szervesen kapcsolódjon ahhoz, ezért nagyon fontos, hogy a keretrendszer kapcsolatot tudjon teremteni a meglévő alkalmazotti nyilvántartással, a pénzügyi rendszerekkel, illetve a tudásmenedzsment-eszközökkel.