Skip navigation

3.3.2 Önellenőrző kérdések

  • Milyen előzményei voltak az IKT kialakulásának?
  • Szóljon McLuhan médiafelfogásának hatásairól!
  • Ismertesse az elektronikus tanulás fogalomrendszerét, mint az IKT reprezentánsát!
  • Milyen oktatástechnológiai alapelveket és modellek ismer?
  • Melyek az oktatási rendszermodell meghatározó alkotóelemei?