Skip navigation

3.3.1 Összefoglalás

Megismerkedtünk az IKT eszközök fejlődésének előtörténetével, a McLuhan-féle technológia determinizmuson alapuló felfogások kibontakozásának folyamatával, valamint az elektronikus tanulás fogalmának értelmezésével.

A tanultak révén elsajátíthatta az alapvető oktatástechnológiai alapelveket és modelleket, melyek révén képessé válik az oktatási rendszermodell meghatározó alkotóelemeinek alkotó módon használatára.