Skip navigation

3.1 CÉLKITŰZÉSEK

Megismertetni az IKT eszközök fejlődésének előtörténetét, a McLuhan-féle technológia determinizmuson alapuló felfogások kibontakozásának folyamatát, az elektronikus tanulás fogalmának értelmezését.

Elsajátítja az alapvető oktatástechnológiai alapelveket és modelleket, melyek révén képessé válik az oktatási rendszermodell meghatározó alkotóelemeinek alkotó módon használatára.

Tartalom:

1. Előzmények

2. McLuhan hatása

2.1. Az IKT ígéretes reprezentánsa, az e-tanulás

3. Oktatástechnológiai alapelvek és modellek

Az oktatási rendszermodell meghatározó alkotóelemei

Oktatásfejlesztési rendszermodell