Skip navigation

2.3.2 Önellenőrző kérdések

Csoportosítsa a taneszközöket!

Ismertesse a multimédia fogalmát!

Mit nevezzünk multimédiának?

Melyek a multimédia kritériumai?           

Mutassa be médiakompetencia szintjeit!

Mit jelent a médiakonvergencia fogalma?

Mit értünk az Infoeducation kifejezésen, milyen kapcsolatban van a hálózatalapú tanulással?

Melyek az új médiumok, milyen lehetséges taneszközök funkciói lehetnek az új médiumoknak?