Skip navigation

2.3.1 Összefoglalás

Áttekintettük a hagyományos és újmédia rendszer jellemzőit megismerhette a taneszközök csoportosítási lehetőségét. Elsajátíthatta a multimédia fogalomrendszerét, kritériumait. Megismerkedhetett a médiakompetencia szintjeivel. A tanult ismeretek birtokában képes a hagyományos és az újmédia-rendszer lehetséges taneszközök funkcióinak megkülönböztetésére.