Skip navigation

1.3 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK

Ma már akár hagyományos, akár a nyitott távoktatási elearning módszerekkel kombinált képzésben való részvétel azt jelenti, hogy javarészt önállóan kell az ismereteket elsajátítani, máskor közvetlen vagy elektronikus konzultáció formájában kapcsolatot kell tartani a megadott szaktanárral, a konzultációkra tájékozottnak kell lennie a képzési formáról. Ez sokszor megerőltető, ám ha nem tud továbbhaladni, akkor jelezheti a tanárának, ill. a tutor számára elektronikus vagy levelezési formában.

A tananyag nyomtatott offline és online elektronikus formában rendelkezésre áll. A nyomtatott anyag segíti a hagyományos oktatást, az online tananyag pedig a tanulás elektronikus formáját támogatja.

Munkája során használjon online eszközöket, figyelje a kitűzött feladatokat próbálja meg a Moodle keretrendszer adta tanulást támogató lehetőségeit (fórumozás, közös wiki szerkesztés) kihasználni.

A kurzus során hozzunk létre a szakmai diskurzust segítő digitális könyvjelzőt, közösségi kommunikációs (Facebook, Twitter-csatornát) tartalommegosztó oldalakat prezentációs, és dokumentumfájlokat megosztó (pl. Slideshare, Issue Scribid), oldalakat!

Alkalmanként kurzus résztvevői 3-6 fős csoportokat alkotva dolgozzák fel az adott elméleti órához tartozó témakört! A prezentációk beosztása és a csoportok kialakítása az első héten történik témakörönként és időpont megjelöléssel. A csoportok 10-15 perces prezentációval készülnek, melyeket 5-10 perces vita követ a csoport kérdéseire válaszolva. A prezentációk értékelésében a hallgatóság a (http://www.doodle.com/), online értékelő rendszer segítségével vesz részt. Elvárt aktivitás: csoportonként 2-3 releváns kérdés, kritikai észrevétel, kapcsolódó példa, illusztráció bemutatása.

A teamek által elkészített prezentációt 1-2 oldalas írásos (szöveges) dokumentum formában is le kell adni (a kinyomtatott és elektronikusan feltöltött prezentáción kívül).

Mivel a kurzus végére fontos elvárás, hogy szakmailag hiteles, esztétikailag igényes, művészi elemeket sem nélkülöző, rendszerelméleti szempontból átgondolt, pedagógiai, pszichológiai ergonómiai, kommunikatív elvárásoknak megfelelő multimédia alkalmazásokat készítsen el, meg kell ismerkedni a multimédia fogalomrendszerével, valamint az értékelési szempontokkal egyaránt.

Mielőtt megkezdi tanulmányait, tekintsen meg minél több oktatási célú multimédiás elektronikus tananyagot, majd tapasztalatait rögzítse, hogy a későbbiekben ezek megmaradjanak a sajáttervezésű munkájához. (Ezen kívül kötelezően beadandó feladat is egy multimédia értékelése, valamint a sajáttervezésű produkció szinopszisának a beadása)

 

Kötelező irodalom

Kis-Tóth L. (szerk..): A tanári mesterség IKT alapelemei c. eLearning tananyag. http://www.ektf.hu/infokomm

Forgó Sándor (szerk.): A pedagógusmesterség IKT alapjai. Líceum kiadó 2014 (tervezet)

Kulcsár Zsolt: Az integratív e-Learning felé 2008. URL:  http://mek.oszk.hu/06600/06695/06695.pdf

Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Virányi Anita (2012): Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Forgó S.:A multimédiás oktatóprogramok, minőségének szerepe a MÉDIA kompetenciák kialakításában. ÚPSz, 2001. július – augusztus. 69-78. o

Ajánlott irodalom:

Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia. Tanulás IKT környezetben. TYPOTEX, Budapest, 2008.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00135/pdf/EPA00035_upsz_200908-09_091-096.pdf

Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás. In: Új Pedagógiai Szemle, 2008. 8–9. 91-97. 

Komenczi Bertalan: Európai Iskolai Hálózat: bejárat az európai virtuális oktatási térbe ÚPSz, 2000/5.

Kovács Ilma: Az elektronikus tanulás. Holnap Kiadó Budapest 2007.

Nádasi A.: Taneszközök az információs társadalomban. OPKM, Budapest, 2002