Skip navigation

1.2 A KURZUS TARTALMA

Hallgassa meg a kurzus moduljaira vonatkozó információkat! 

Az ismeretanyag

1. Bevezetés tantárgyi követelmények, tanulói munkaformák. 

I. Modul. Elektronikus médiumok oktatástechnológiai és az IKT kapcsolatai.

2. A hagyományos és az új média rendszerek, csoportosítása, a felhasználás módszertani kérdései.

3. Az IKT eszközök oktatástechnológiája.

4. Multimédiás elektronikus tananyagok és elektronikus taneszközök értékelése, minősítése.

5. Személtetés, szemléletesség. Az elektronikus publikáció.

II. Modul. Az elektronikus tanulás

6. Az eLearning fogalomrendszere és módszertana. Az online közösségi média.

7. Elektronikus tananyagtervezés folyamata és médiaműfaji kérdései. E-learning szabványok, szabványos e-learning tananyagok.

III. Modul. Digitális tartalmak offline és online környezetben

8. Digitális tartalmak kezelése. kreatív médiatechnológiák.

9. Online pedagógiai tudásbázisok. (Információkeresés az interneten. Digitális pedagógiai információforrások, SDT, MozaBook)

IV. Modul. Elektronikus tanulási terek 

10. IKT segédanyagok készítésének gyakorlati kérdései (szoftverek: Lynx, WordWall, Smart Notebook, osztálymenedzselő rendszerek digitális táblák, CMPC, iBook)

11. Az osztálytermi számítógép-használat eszközei, módszerei (interaktív tábla, CMPC, táblagép, okos telefon)

12. IKT innovációk: ePortfolio, ePrezentáció, e-Book, iPad innovatív projektek

V. MELLÉKLETEK 

1. ábra: A kurzus fogalomtérképe
1. ábra: A kurzus fogalomtérképe