Skip navigation

12.7 A TÁBLAGÉPES ISKOLAKÍSÉRLET (2011-14)

A 2011/2012-es tanévben az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézete és az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolája egy új szemléletű módszertani kísérletbe kezdett, melynek fő eszközei a táblagépek. Ezek fő jellemzője, hogy színes, érintőképernyős, wi-fi-vel ellátott eszközök, amelyre számos oktatást segítő alkalmazás érhető el. A kísérletekhez az egyik legjobban használható eszközt az Apple cég iPad 2 eszközét választottuk.

A kutatás keretében a 8.c osztály minden diákja és az őket tanító pedagógusok iPad2 táblagépet és érintőképernyős, LCD kijelzővel rendelkező interaktív táblát magában foglaló elektronikus tanulási környezetben kezdhették meg a félévet. Az iPad eszközön használható pdf formátumú, statikus tananyagokat a Mozaik Kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem, fizika, biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz tárgyakból. A tankönyvek és feladatgyűjtemények mellett számos új, interaktív alkalmazás is gazdagítja, színesíti az ismeretátadás-és ismeretszerzés folyamatát ebben a korszerű tanulási környezetben.

A 2012/2013-as tanévtől a táblagépekkel egy új alapokra helyezett módszertani pilot kutatás vette kezdetét. Az alapkoncepció abban különbözött a korábbi IKT-eszköz kísérletekhez képest, hogy nem „csak” egy gép kerül a pedagógusok kezébe, hanem az évfolyam teljes tankönyvcsaládját lefedik. Az érintett tárgyak: matematika, fizika, kémia, földrajz, informatika, magyar irodalom, történelem, művészetoktatás, technika. A tartalom modernizálása és az egységes hozzáférés biztosítása mellett, amelyhez a szakmai támogatást és az akkreditált tankönyveket a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó biztosította, a formai megvalósítás is egyedülálló volt. A projekt az Apple cég iPad2 készülékein egy egyedi platform lehetőségeit igyekszik kihasználni, amelynek központi eleme, motorja egy tananyagszerkesztő alkalmazás a iBooks Author.

A 2013-as tanévben egy nyolcadik osztály összes tankönyvét átdolgoztuk interaktív tankönyvvé iBooks formátumban, A tanévben pedig több egyéni fejlesztésű munkafüzet és feladatlap készült alsó és felső tagozatosoknak egyaránt.  A kutatás során arra törekedtünk, hogy a tantárgyak tekintetében a felső tagozat esetében valamennyi tudományterület121 képviseltesse magát, míg az alsó tagozat esetében a pedagógusokra bíztuk annak meghatározását, hogy mely területeken tudják a tanulás-tanítás folyamatában alkalmazni. A kutatás keretében tananyagfejlesztés is történt, iBooks formátumú tankönyvek és feladatgyűjtemények készülnének a 6. osztályosoknak szóló, tantervi témákhoz és követelményekhez illesztett tananyagokkal, feladatokkal.

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 8. évfolyamos tankönyvei iPad táblagén az első olyan tankönyvcsalád, amely akkreditált tartalommal rendelkezik. A tankönyvek videóelemekkel, 3D-s animációkkal és interaktív, önértékelő feleletválasztós tesztekkel kiegészülve segíti a tanítás-tanulás folyamatát. Az elkészült könyvek: fizika, biológia, földrajz, kémia, magyar irodalom ikerkönyvek, történelem, műelemző, készülőben az angol és matematika.

Ebben a kutatással kísért fejlesztésben többről van szó, mint a hagyományos értelemben vett tananyag konverziója. A gyakorló pedagógusok szakmai lektorként vettek részt ebben a folyamatban, és mintegy katalizátorként segítették a szerkesztő munkát, amelyet fejlesztő csoportok (grafikus, informatikus, programozó munkatársak) végeztek. A pedagógusok feladata tehát nem egy új tanaeszköz szövegeinek megírása volt, hanem a fejlesztő alkalmazás interakcióra való lehetőségeinek kiaknázását szolgáló, az adott szaktárgyhoz kapcsolódó tudásellenőrző feladatok kitalálása, és megalkotása volt. Alkotó tevékenységük másik eleme az eszköz nyújtotta multimédiás funkciók kihasználására irányult, amely során néhány médiaelem ötletét kellett megtervezniük, amelyet a teamekkel együtt kiviteleztek. Minden tananyaghoz készült egy, a tananyagot áttekintő videó, amelynek szövegét a tanárok készítették el. Ez a narrátor-szöveg a félév során tanultakat foglalja össze. A táblagépekre készült e-könyvek nemcsak platformjukat, de fejlesztési módszerüket tekintve is újdonságot jelentenek: a trialogikus tanulási modell alapján, a tartalom és a technikai megvalósítás egyenrangú partnerek kollaboratív munkájával készült el. Akkreditált tankönyvcsalád még nem készült hazánkban ilyen formában.

A 2013/2014-es tanévben indított kísérlet keretében az iPad használatát a 6. és 9. évfolyam mellett az alsó tagozatra is kiterjesztettük. Ennek keretében az elsős és a harmadikos osztállyal is bővült a kísérleti színterek száma. Az első osztályban elsősorban az életkori sajátosságokat figyelembe véve használták az iPad-et kisebb motiváló, gyakorló és készségfejlesztő programok formájában.

A harmadik osztályban pedig egy olvasási készséget fejlesztő, interaktív munkafüzet került kipróbálásra.[1] 6. c.: magyar irodalom, történelem, matematika, földrajz, természetismeret, ének, rajz, angol, technika

9. évfolyam: magyar irodalom, történelem, matematika, földrajz, rajz és egy 9. osztályban angol nyelv is.