Skip navigation

12.4 AZ EPORTFÓLIÓ MEGJELENÉSÉT ELŐSEGÍTŐ TÉNYEZŐK

Ahogyan az előzőekben már említettük, a portfólió a 90-es évek közepén digitális formában tért vissza az oktatásba. Batson110 három tényezőt említ, amely meghatározó volt ebből a szempontból:

− A hallgatók munkái elektronikus formában készülnek el (még akkor is, ha végül nyomtatott formában kerülnek beadásra).

− Az internet mindenütt jelen van. A hallgatók a felsőoktatási intézmények területén szinte bárhol hozzáférnek a világhálóhoz.

− Az adatbázisok elérhetőek a weboldalakon keresztül, ami lehetővé teszi a hallgatók számára a feladatok jelentős részének interneten keresztüli elvégzését.110 Trent Batson: "The Electronic Portfolio Boom: What's It All About?" Syllabus,, 16. évfolyam, 5. szám (November 26, 2002)