Skip navigation

12.4.2 Az elektronikus portfólió használatának előnyei

Az elektronikus portfólió előnyei között meg kell említenünk a médiaintegráció lehetőségét, azaz a hagyományos, szöveges és állóképi tartalom mellett lehetőség van mozgókép, hang és animációk megjelenítésére is. A megfelelő metaadatokkal ellátott portfólió kereshetővé válik, jelentősen leegyszerűsítve az információ megtalálását. Míg a hagyományos, papír-alapú portfóliót csupán néhány személy láthatta, addig az elektronikus változat széles körben publikálható az interneten keresztül. Az elektronikus portfóliót felépítő fájlok tulajdonságaiból adódik, hogy a portfólió másolata megegyezik az eredetivel, aminek köszönhetően számos, különböző szempont szerint összeállított szelektált prezentációs portfólió készíthető el.

Siemens112 szerint a hallgatók nagyon sokat profitálhatnak az elektronikus portfólió létrehozásából:

 1. Személyre szabott tudásmenedzselés
 2. Az ismeretek növekedésének és a készségek elsajátításának fejlődéstörténete
 3. A céltervezés képességének fejlődése
 4. A tanulási tapasztalatok közötti összefüggések megértése
 5. A jövőre vonatkoztatott tanulástervezés metakognitív elemeinek a biztosítása a korábbi sikerek és kudarcok alapján
 6. A személyes tanulmányi előzmények ellenőrzése
 7. A tanszékekhez köthető előnyök között felsorolja:
 8. Tartalommegosztás lehetősége más tanszékekkel,
 9. Hitelesebb értékelés (a hagyományos értékelési módokhoz viszonyítva),
 10. A hallgatók felkészítés az élethosszon át történő tanulásra,
 11. Központosított, ugyanakkor a hallgató által is ismert értékelések összegyűjtése

Az intézményhez köthető előnyök:

 1. Értékteremtés azáltal, hogy a hallgatók személyes ellenőrzésük alatt tarthatják a portfólióikat,
 2. Az intézmény és a hallgató kapcsolata nem csak a tanulmányi időre korlátozódik, hanem sokkal inkább közelít az élethosszig tartó tanulás megvalósulásával az élethosszig tartó kapcsolat felé.


112 George Siemens: ePortfolios

 http://www.elearnspace.org/Articles/eportfolios.htm Letöltve: 2008. április 2-án.