Skip navigation

12.4.1 Az elektronikus portfólió megvalósítása

Gibson és Barret111 szerint a portfólió megvalósítása szempontjából két módszert különböztethetünk meg: Az elsőhöz tartoznak az általánosan használt szoftverekkel (szövegszerkesztők, weboldal-szerkesztők, multimédia szerzői rendszerek stb.) létrehozott potfóliók. Ebben az esetben a hallgatónak rendelkezniük kell a médiaelemek feldolgozásához és weben keresztül történő publikálásához szükséges összes ismerettel és a hallgatóknak a portfóliót a nulláról kell elkezdeniük felépíteni.

A második módszerhez azok a portfóliók tartoznak, amelyek személyre szabott adatbázisra és felhasználói felületre épülnek, amely megfelelő strukturáltságú tárhelyet biztosít a hallgatóknak és lehetővé teszi a számukra adataik rendezett formájú tárolását. Ebben az esetben nincs szükség az első csoportnál említett ismeretek nagy részére (pl. weboldal-szerkesztés), viszont a szolgáltatáshoz tartozó összes szoftver és hardverelem elkészítése jelentős erőforrást és kompetenciát követel a felsőoktatási intézménytől és a technikai megvalósítóktól. Éppen ezért gyakran találkozhatunk azzal a gyakorlattal, hogy az egyetemek illetve a főiskolák külső cégtől rendeleik meg a szolgáltatást (iWebfolio, E-Portfolio, FolioLive stb.) és ennek költségeit részben áthárítják a hallgatókra.111 Helen Barrett és David Gibson: Directions in Electronic Portfolio Development, Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2. évfolyam, 4. szám, 559-576. o.