Skip navigation

12.3.1 A hagyományos és az elektronikus portfólió

Az elektronikus portfólió elődje, a hagyományos portfólió, melynek oktatási alkalmazása a 60-as évekig nyúlik vissza és csak a 90-es évek elején kezd veszíteni a népszerűségéből, majd a 90-es évek közepén digitális formában, megújulva tért vissza. Ennek megfelelően kezdetben a digitális portfólió mint a hagyományos portfólió hordozható és kereshető digitalizált változataként jelent meg.106

Az elektronikus portfólió funkcióját tekintve számos definíciója létezik a fogalomnak. Lorenzo és Ittelson107 szerint az elektronikus portfólió digitális formában megjelenő szöveges, grafikus vagy multimédia elemeleket tartalmazó, weben vagy DVD-n tárolt alkotások (forrásanyagok, feladatok, bemutatók) gyűjteménye, amely egy személyt, csoportot, szervezetet vagy intézményt képvisel. Ugyanennek a szerzőpárosnak egy másik definíciója szerint az elektronikus portfólió személyreszabott, webalapú gyűjteménye a feladatoknak, megoldásoknak és reflexióknak, amelyek célja a kulcsfontosságú ismeretek kontextus és időalapú demonstrációja.

A portfóliót sokféle célra használják, a szakirodalomban leggyakrabban az alábbi három kerül említésre:

A hallgatók szelektált munkáinak bemutatása (pl. rajz szakos hallgatók bemutatják a legjobbnak ítélt munkáikat)

A tanítási folyamat adott szempontú bemutatása (pl. videóra rögzített bemutatóórák)

Értékelési eszközként (főleg a 1980-as években volt jellemző, értékelési portfólió néven.

Herman és Winters108 szerint a portfólió méltányosabb és érzékenyebb megjelenítése annak, amit a hallgató tud, és amire képes. Vizsgálataik során ennek ellenére arra következtetésre jutottak, hogy a portfóliót leggyakrabban a hallgató által készített produktumnak tekintik, amely értékelési céllal jött létre (értékelési portfólió).

A portfólió értékelési funkciójának ellentmond Paulson és Meyers109 koncepciója, miszerint a portfólió nem értékelési eszköz, hanem sokkal inkább az a feladata, hogy az adott kontextusban komplex és átfogó képet adjon a hallgatók teljesítményéről: „A portfóliót akkor nevezhetjük portfóliónak, ha olyan fórumként működik, amely bátorítja a hallgatót képességei fejlesztésére, aminek eredményeként független és önmagát tudatosan irányító tanulóvá válhat.”106 Helen C. Barrett: Researching electronic portfolios and learner engagement (2005). Megtalálható: http://www.taskstream.com/reflect/whitepaper.pdf, Letöltve: 2008. május 5-én.

107 George Lorenzo, John Ittelson: An overview of E-portfolios. Megtalálható: http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3002.pdf, Letöltve: 2008. május 5-én.

108 Herman, J.L., & Winters, L.: Portfolio research: A slim collection. Educational Leadership (1994), 52 (2), 48-55. o.

109 Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A.: What makes a portfolio a portfolio?, Educational Leadership(1991), 48 (5), 60 - 63. o.