Skip navigation

1.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Szófelhő
Szófelhő

17. A pedagógusmesterség IKT alapjai

A hallgató rendelkezzen az oktatás- és információtechnológiai műveltséggel, ennek részeként ismerje meg az oktatás- és infokommunikációs eszközrendszer alkalmazásának módszertani alapjait, különös tekintettel a világhálón elérhető szolgáltatásokra. A szakterületéhez kapcsolódóan legyen képes az információk hatékony keresésére, sokoldalú hálózati kommunikációra, adatok, információk elektronikus kezelésére, digitális tartalmak létrehozására, módosítására, közreadására. Sajátítsa el a taneszközök és elektronikus tananyagok értékelésének és tervezésének szempontjait, valamint a kivitelezés gyakorlatát.

I. Modul. Elektronikus médiumok oktatástechnológiai és az IKT kapcsolatai.

1. Bevezetés tantárgyi követelmények, tanulói munkaformák.

2. A hagyományos és az új média rendszerek, csoportosítása, a felhasználás módszertani kérdései.

3. Az IKT eszközök oktatástechnológiája.

4. Multimédiás elektronikus tananyagok és elektronikus taneszközök értékelése, minősítése.

5. Személtetés, szemléletesség. Az elektronikus publikáció ismérvei, változatai, előnyei.

II. Modul. Az elektronikus tanulás

6. Az eLearning fogalomrendszere és módszertana. Az online közösségi média.

7. Elektronikus tananyagtervezés folyamata és médiaműfaji kérdései. eLearning szabványok, szabványos elaarning tananyagok.

III. Modul. Digitális tartalmak offline és online környezetben

8. Digitális tartalmak kezelése. kreatív médiatechnológiák.

9. Online pedagógiai tudásbázisok. (Információkeresés az interneten. Digitális pedagógiai információforrások, SDT, MozaBook)

IV. Modul. Elektronikus tanulási terek

10. IKT segédanyagok készítésének gyakorlati kérdései (szoftverek: Lynx, WordWall, Smart Notebook, osztálymenedzselő rendszerek digitális táblák, CMPC, iBook)

11. Az osztálytermi számítógép-használat eszközei, módszerei (interaktív tábla, CMPC, táblagép, okos telefon)

12. IKT innovációk: ePortfolio, ePrezentáció, e-Book, iPad innovatív projektek

V. Modul: MELLÉKLETEK

13. Összefoglalás

14. Kiegészítések

15.Tesztek