Skip navigation

1.1.3 A tantárgy teljesítésének feltételei

Elméleti ismeretek:

  • Az elméleti ismereteket magába foglaló feladatlap eredményes kitöltése

Gyakorlati feladatok:

  • Közösségi könyvjelző használat. (Delicious, DIIGO alkalmazások segítségével)
  • Oktatási célú multimédiás, elektronikus tananyag (on-line, off line) értékelése, vagy az SDT szaktárgyához tartozó tananyag elemezése. http://tudasbazis.sulinet.hu
  • Oktatási célú, multimédiás, interaktív, non-lineáris elektronikus offline/on-line tananyag/médiatermék elkészítése.

Projekt feladat

  • Képzési keretrendszer (MOODLE) használat. Közösségi médiahasználaton alapuló hálózatalapú online tanulási formák alkalmazása (fórum, közösségi könyvjelző, dokumentummegosztó oldalak használata)

MOODLE aktivitás